Kur meklēt palīdzību?

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU BĒRNAM?

Ja Tevi vai kādu citu bērnu:

 • sit, per ar siksnu, rauj aiz matiem, draud vai dara ko tādu, kas Tevi sāpina;
 • ja kāds aizskar Tavu ķermeni veidā, kas Tev nepatīk, mēģina iesaistīt Tevi seksuālās darbībās, liek tās vērot vai piedalīties tajās;
 • ja Tevi pazemo, apsaukā, liek justies nevērtīgam, ņirgājas;
 • ja Tu jūties slikti, dzīvo bailēs vai ja Tev ir bijušas domas par pašnāvību.


Tu vari zvanīt:

 • Visos nelaimes gadījumos - 112
 • Bērnu uzticības telefonam visā Latvijā - 80009000
 • Policija - 02 vai 63604752
 • Ventspils pašvaldības policijai - 63680808
 • Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļai - 63601253
 • Ventspils pilsētas Bāriņtiesai - 63601247, 63601248
 • Bērnu un pusaudžu atbalsta centram "Nāc līdzi!" - 63628841
 • Krīzes centram ģimenēm ar bērniem "Paspārne"- 63661515 , 63661516 , 22012434


Tu vari nākt viens vai kopā ar kādu tuvu cilvēku, pieaugušā pavadībā, kuram Tu uzticies uz Krīzes centru ģimenēm ar bērniem "Paspārne" Talsu ielā 39, Ventspilī!


KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU SIEVIETEI?

Sabiedrībā valda uzskats, ka drošība visvairāk tiek apdraudēta uz ielas, taču sievietes biežāk cieš no vardarbības, arī izvarošanas un slepkavības, pašas savās mājās. Varmākas visbiežāk ir cietušo vīri, partneri, ģimenes locekļi, draugi un paziņas, nevis nejauši svešinieki.


Atceries!

Vardarbība nav privāta lieta, jo tas ir noziegums! Nevienam nav tiesību sist otru cilvēku! Sievietes tiek piekautas, jo ir fiziski vājākas un vardarbīgi vīrieši nekontrolē savu vardarbīgo uzvedību. Ģimenē no tā cieš arī bērni.


Atceries!

Sievietes tiek piekautas neatkarīgi no sociālā un mantiskā stāvokļa, etniskās piederības, labklājības un izglītības līmeņa. Vardarbība pret sievieti ģimenē veicina nežēlību pret bērniem. Bērni, kas izaug, redzot vardarbību mājās, sāk to uztvert kā normālu parādību un dzīvē turpina vardarbības ciklu.


PĀRTRAUC VARDARBĪBU!

Iejaucies, ja dara pāri bērnam!